Gạo Lúa Mùa Nổi

Gạo Lúa Mùa Nổi

Lúa mùa nổi (floating rice) là tên gọi giống lúa có cơ chế sinh học vô cùng độc đáo: Lũ lên tới đâu, cây lúa vươn lóng tới đó để đươm bông, kết hạt.

Được người dân vùng ĐBSCL trồng cách đây trên 100 năm theo phương pháp truyền thống, không phân bón, thuốc trừ sâu, gieo sạ vào tháng 5 âm lịch,.. cây lúa tự ngậm sương mà nẩy mầm, rồi lớn...

Khi nước lũ từ sông Mekong đổ về, nước đến đâu, cây lúa vươn lóng đến đó nên được gọi là lúa mùa nổi, tức lúa nổi trong biển nước.